Pages

Apr 19, 2011

6 ADAB MENUNTUT ILMU

Seorang dari tabi’ut tabiin, Abdullah ibnu Mubarak rahimahullahu ta’ala telah menyatakan bahawa terdapat 6 adab dalam menuntut ilmu, iaitu:
  1. Niat yang baik.  Ikhlaskan niat kerana ALLAH Ta’ala.
  2. Pendengaran yang baik.
  3. Fahamkan ilmu yang didengar.  Jangan biarkan diri dalam kemusykilan.  Bertanya jika tidak faham.
  4. Ingat.
  5. Beramal dengan ilmu yang diperolehi.
  6. Menyampaikan............
(Disalin dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas dalam seminar Iman Orang Asing di Universiti Malaya, 1 Ogos 2009)
  1. ~DIPETIK DARIPADA : http://muzir.wordpress.com/~
    Doa belajar :


No comments:

Post a Comment