Pages

May 9, 2011

Laisa Laha Min Dunillah - Akhil HayyLaisa Laha Min Dunillahi kashifah


(Tiada baginya selain Allah yang maha melindungi)

No comments:

Post a Comment