Pages

Jul 14, 2011

Ikatan Silatulrahim..


Menurut Rasulullah, Allah SWT akan melapangkan rezeki orang yang suka menyambung tali silaturahim. Allah juga akan memanjangkan umur kepadanya .

Imam Ali as. meriwayatkan dalam sebuah hadis,
“Barangsiapa yang mengambil tanggung jawab atas suatu perkara, aku akan menjamin baginya empat perkara. Barangsiapa bersilaturahim, umurnya akan dipanjangkan, kawan-kawannya akan cinta kepadanya, rezekinya akan dilapangkan, dan ia aman masuk ke dalam surga. (Kanzul ‘Ummal).  
Memutus tali silaturahim adalah sesuatu yang dilarang oleh agama Islam. Dalam Q.S an-Nisa’: 1, Allah berfirman, “Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-namaNya, kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan silaturahim.”
Dalam kitab Ahkam al-Qur’an-nya, Ibnu al-Arabi menafsirkan ayat ini dengan: "Takutlah kepada Allah untuk berdosa kepada-Nya dan takutlah untuk memutus tali silaturahim".
” Rasulullah pernah bersabda,”Tidak ada satu kebaikanpun yang pahalanya lebih cepat diperoleh daripada silaturahim, dan tidak ada satu dosapun yang adzabnya lebih cepat diperoleh di dunia, disamping akan diperoleh di akhirat, melebihi kezaliman dan memutuskan tali silaturahim.”  

Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah kabarkanlah kepadaku amal yang dapat memasukkan akan ke surga". Rasulullah menjawab; "Engkau menyembah Allah, jangan menyekutukan-Nya dengan segala sesuatu, engkau dirikan  shalat, tunaikan zakat dan engkau menyambung silaturahim". (HR. Bukhari).
Dan yang terakhir, Rasulullah pernah berkata pada sahabat Abu Bakar ash-Shiddiq r.a bahwa tiga perkara berikut ini benar adanya.
Pertama, barangsiapa yang dizalimi kemudian ia memaafkan, maka kemuliannya akan bertambah.
Kedua, barang siapa yang meminta-minta untuk meningkatkan hartanya, maka hartanya akan berkurang.
Ketiga, barangsiapa yang membuka pintu pemberian dan silaturahim, maka hartanya akan bertambah.Al-Qurthubi mengatakan, "Seluruh agama sepakat bahwa menyambung silaturahim wajib dan memutuskannya diharamkan".

 Ibnu Abidin al-Hanafi mengatakan;"Menyambung silaturahim wajib meskipun hanya dengan mengucapkan salam, memberi hadiah, memberi pertolongan, duduk bertanya khabar, bersikap ramah dan berbuat baik.

Di zaman sekarang terlalu mudah kita untuk menjalinkan silaturahim dan terlalu besar ganjaran dariNya. Orang yang menyambung silaturahim akan mendapat balasan di dunia berupa:
1. Mendapatkan ridha Allah SWT.
2. Membuat orang yang dikunjungi berbahagia. Hal ini amat sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, “Amal yang paling utama adalah membuat seseorang berbahagia.”
3. Menyenangkan malaikat, kerana malaikat juga sangat suka pada bersilaturahmi.
4. Disenangi oleh manusia.
5. Membuat iblis dan setan marah.
6. Memanjangkan usia.
7. Menambah banyak dan berkah rezekinya.
8. Membuat kesenangan roh orang yang telah wafat. Sebenarnya mereka itu tahu keadaan kita yang masih hidup, namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka merasa bahagia jika keluarga yang ditinggalkannya tetap menjalin hubungan yang baik.
9. Memupuk rasa cinta kasih terhadap sesama insan, meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan, mempererat dan memperkuat tali persaudaraan dan persahabatan.
10. Menambah pahala setelah kematiannya kita, kerana kebaikannya (dalam hal ini, silaturahim kera Allah) akan selalu dikenang sehingga membuat orang lain selalu mendoakannya.
“Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerosakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan ? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka” (QS Muhammad : 22-23)
Setiap muslim di dunia ini patut bersyukur bahwa di dalam syari’at Islam terkandung nilai dan cara hidup yang sangat tinggi nilainya. Dan jika seluruh nilai dan cara hidup yang merupakan panduan tersebut dijalankan secara menyeluruh, niscaya baik kita sadari walaupun tidak- hal tersebut akan mendatangkan kebaikan baginya, baik di dunia kita sekarang ini maupun di kehidupan yang mendatang.
Salah satu dari tuntunan hidup Islam tersebut adalah silaturahmi. Bahkan lebih dari itu, silaturahmi merupakan salah satu ajaran akhlaq yang paling asasi di dalam Islam. Dalam kehidupan keseharian kita masyarakat kita sekarang sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam, pelaksanaanUkhuwah dapat dengan mudah kita boleh jalinkan di zaman sekarang.

Silaturahmi bukan hanya sekedar menyambung tali persaudaraan. Jauh melewati hal tersebut, silaturahmi pada hakikatnya adalah cara pandang dan sikap hidup seorang muslim dengan nilai yang baik menjadikannya sebuah pelita yang selalu menyinari keadaan di sekelilingnya. Bersilaturahmi hendaknya dilaksanakan dan dijalankan secara menyeluruh, luar dan dalam, secara lahiriyah dan batiniyah.
Persaudaraan ini haruslah terjalin dari hati ke hati, hal itu berarti bahwa ibadah yang hukumnya wajib ini harus disertai rasa tulus dan ikhlas.Layaknya ibadah wajib lainnya dalam syari’at Islam, silaturahmi boleh membawa implikasi langsung dan tak langsung terhadap roda kehidupan seorang muslim. Hal ini juga membawa kepada sebab-akibat, baik ketika  silaturahmi itu kita laksanakan atau ketika kita meninggalkannya. Suatu ketika Rasulullah pernah bersabda :
“Barangsiapa yang ingin banyak rezeki dan panjang usia, sambungkanlah tali silaturahmi” (HR Bukhari)
Hadis di atas hanya merupakan salah satu contoh dari sekian banyak keutamaan silaturahmi. Dengan silaturahmi kita akan mendapat limpahan cinta kasih dari orang-orang terdekat kita, sebagaimana Allah akan lebih menyayangi kita. Lebih dari itu, silaturahmi dapat membawa kita menuju pintu syurga kelak di akhirat nanti, insyaAllah.
Sebaliknya manakala kita meninggalkan silaturahmi, kita akan mendapatkan imbalan yang telah dijanjikan Allah dalam firman-Nya :
”Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka” (QS Muhammad : 22-23)
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin Abu Awfa, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya : “Rahmat (Allah) tidak akan turun kepada suatu kaum/ummat yang di dalamnya terdapat orang yang memutus tali silaturahmi” (HR Bukhari dan Baihaqi)
Pada hakikatnya bentuk dari silaturahmi tidaklah hanya terbatas padasaling mengunjungi antar sesama kita. Banyak hal yang boleh kita laksanakan masuk dalam kategori pelaksanaan silaturahmi.
Untuk ringkasnya, ada beberapa perbuatan yang terlalu mudahtermasuk dalam silaturahmi seperti mengucapkan salam, senyum dan tidak menyakiti orang lain. Sementara itu, beberapa perbuatan yang bolehdikategorikan ke dalam silaturahmi adalah ziyarah mengunjungi kerabat, menjenguk yang sakit, memberikan hadiah, berinfaq kepada orang yang kesusahan dan beberapa perbuatan lainnya.
Facebook Sebagai media silaturahmi
Facebook adalah salah satu media sosial network yang sangat terkenal, dengan facebook kata dapat berinteraksi dengan berbagai macam orang dari seluruh dunia. Di Facebook kata dapat menampilkan profile diri kita, lengkap dengan foto-foto, bersosial dengan orang-orang yang punya hobi sama, menjadi fans artis, berbagi cerita dan kegiatan kita, atau chatting online dengan user lain. Facebook juga memungkinkan kita untuk bolehberhubungan kembali dengan teman-teman lama pencarian teman baru.
Kerana layanannya yang boleh menghubungkan kita dengan berbagai orang di dunia ini, maka facebook boleh digunakan sebagai media silaturahmi. Seperti tertulis di atas, bagaimana sebuah komunikasi yang berasal dari dunia maya boleh berkumpul dan memiliki agenda yang baik di dunia nyatauntuk bekalan di dunia dan akhirat..Jom semua..


   Kenapa kita perlu beria-ria mencari cinta manusia yg bukan muhrim dgn kita sedangkan ia selalunya membawa kita kepada kelalaian, kekecewaan, kemaksiatan penyakit hati dan sebagainya sedangkan Cinta kepada Allah s.w.t adalah yang hakiki yg akan membantu kita di akhirat kelak...

Firman Allah s.w.t bermaksud:

"Jika kamu benar-benar menCINTAi ALLAH, ikutilah Aku, nescaya ALLAH mengasihi dan mengampuni dosamu..." Al-Imran, ayat 31 


10 TIPS MERAIH CINTA ALLAH S.W.T. 

1. Membaca Al-Quran dengan tadabbur dan memahaminya dengan baik.

2. Mendekatkan diri pada Allah dengan solat sunat setelah mengutamakan solat wajib.

3. Selalu berzikir dalam segala keadaan dengan hati, lisan, dan perbuatan.

4. Mengutamakan kehendak Allah dalam segala keadaan.

5. Menanamkan dalam hati nama-nama dan sifat-sifat Allah dan memahami maknanya.

6. Bersyukur kepada Allah dalam setiap perkara yang telah ditentukan olehNya.

7. Sentiasa tawadduk (rendah diri) kepada Allah.

8. Selalu bangun malam untuk beribadah, bermunajat dan membaca kitab suciNya.

9. Banyakkan bergaul dengan orang-orang soleh juga mengambil hikmah dan ilmu dari mereka.

10.Jangan mendekati perkara-perkara yang menyebabkan kita lalai dari mengigati Allah s.w.t.Abu Hurairah r.a. berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda, “. . . Tidak ada amalan yang paling Aku cintai dari hamba-Ku kecuali apa yang telah diwajibkan kepadanya. Dan Aku mencintai hamba-Ku yang senantiasa mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan-amalan sunah . . .” (H.R. Bukhari).


 


Marilah kita raih sesuatu yang paling berharga dalam hidup dan kehidupan kita kelak yaitu MARDHATILLAH ...kecintaan Allah...ridha Allah...dan saatnya kelak jika kita dipanggilNya Dia menyambut kita dengan seruannya .."yaa ayyatuhannafsul muthmainnah irji'i ila rabbiki radhiatan mardhiyah, fadkhuliy fii ibadii wadkhulii jannatii"...(Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhaiNya.Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Dan masuklah kedalam syurgaku. QS Al Fajr)......AMIIN

****..TipS Wanita yg Disunnahkan Untuk Dilamar..****♥♥.•*´¨`*•. (`'•.¸ (`'•.¸*¤* ¸.•'´) ¸.•'´) .•*´¨`*•.♥♥
****..Tipe Wanita yg Disunnahkan Untuk Dilamar..****
♥♥`*•.¸¸.•* (¸.•'´ (¸.•'´*¤* `'•.¸) `'•.¸) `*•.¸¸.•*♥♥

Dalam melamar, seorang muslim dianjurkan untuk memperhatikan beberapa sifat yang ada pada wanita yang akan dilamar, diantaranya:

♥. Wanita itu disunahkan seorang yang penuh cinta kasih. Maksudnya ia harus selalu menjaga kecintaan terhadap suaminya, sementara sang suami pun memiliki kecenderungan dan rasa cinta kepadanya.

Selain itu, ia juga harus berusaha menjaga keridhaan suaminya, mengerjakan apa yang disukai suaminya, menjadikan suaminya merasa tentram hidup dengannya, senang berbincang dan berbagi kasih sayang dengannya. Dan hal itu jelas sejalan dengan firman Allah Ta'ala,

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia jadikan di antara kalian rasa kasih dan saying. (ar-Ruum:21).

♥. Disunahkan pula agar wanita yang dilamar itu seorang yang banyak memberikan keturunan, karena ketenangan, kebahagiaan dan keharmonisan keluarga akan terwujud dengan lahirnya anak-anak yang menjadi harapan setiap pasangan suami-istri.

Berkenaan dengan hal tersebut, Allah Ta'ala berfirman,
Dan orang-orang yang berkata, 'Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa'. (al-Furqan:74).

Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,
Menikahlah dengan wanita-wanita yang penuh cinta dan yang banyak melahirkan keturunan. Karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat kelak. Demikian hadist yang diriwayatkan Abu Daud, Nasa'I, al-Hakim, dan ia mengatakan, Hadits tersebut sanadnya shahih.

♥. Hendaknya wanita yang akan dinikahi itu seorang yang masih gadis dan masih muda. Hal itu sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab Shahihain dan juga kiab-kitab lainnya dari hadits Jabir, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bertanya kepadanya,

Apakah kamu menikahi seorang gadis atau janda? dia menjawab,"Seorang janda."Lalu beliau bersabda, Mengapa kamu tidak menikahi seorang gadis yang kamu dapat bercumbu dengannya dan ia pun dapat mencumbuimu?.

Karena seorang gadis akan mengantarkan pada tujian pernikahan. Selain itu seorang gadis juga akan lebih menyenangkan dan membahagiakan, lebih menarik untuk dinikmati akan berperilaku lebih menyenangkan, lebih indah dan lebih menarik untuk dipandang, lebih lembut untuk disentuh dan lebih mudah bagi suaminya untuk membentuk dan membimbing akhlaknya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sendiri telah bersabda,

Hendaklah kalian menikahi wanita-wanita muda, karena mereka mempunyai mulut yang lebih segar, mempunyai rahim yang lebih subur dan mempunyai cumbuan yang lebih menghangatkan.

Demikian hadits yang diriwayatkan asy-Syirazi, dari Basyrah bin Ashim dari ayahnya, dari kakeknya. Dalam kitab Shahih al_Jami' ash_Shaghir, al-Albani mengatakan, "Hadits ini shahih."

♥. Dianjurkan untuk tidak menikahi wanita yang masih termasuk keluarga dekat, karena Imam Syafi'I pernah mengatakan, "Jika seseorang menikahi wanita dari kalangan keluarganya sendiri, maka kemungkinan besar anaknnya mempunyai daya piker yang lemah."

♥. Disunahkan bagi seorang muslim untuk menikahi wanita yang mempunyai silsilah keturunan yang jelas dan terhormat, karena hal itu akan berpengaruh pada dirinya dan juga anak keturunannnya. Berkenaan dengan hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscahya kamu beruntung. (HR. Bukhari, Muslim dan juga yang lainnya).

♥. Hendaknya wanita yang akan dinikahi itu taat beragama dan berakhlak mulia. Karena ketaatan menjalankan agama dan akhlaknya yang mulia akan menjadikannya pembantu bagi suaminya dalam menjalankan agamanya, sekaligus akan menjadi pendidik yang baik bagi anak-anaknya, akan dapat bergaul dengan keluarga suaminya.

Selain itu ia juga akan senantiasa mentaati suaminya jika ia akan menyuruh, ridha dan lapang dada jika suaminya memberi, serta menyenangkan suaminya berhubungan atau melihatnnya. Wanita yang demikian adalah seperti yang difirmankan Allah Ta'ala,

"Sebab itu, maka wanita-wanita yang shahih adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminyatidak berada di tempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka". (an-Nisa:34).

Sedangkan dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,
"Dunia ini adalah kenikmatan, dan sebaik-baik kenikmatannya adalah wanita shalihah". (HR. Muslim, Nasa'I dan Ibnu Majah).

♥. Selain itu, hendaklah wanita yang akan dinikahi adalah seorang yang cantik, karena kecantikan akan menjadi dambaan setiap insan dan selalu diinginkan oleh setiap orang yang akan menikah, dan kecantikan itu pula yang akan membantu menjaga kesucian dan kehormatan. Dan hal itu telah disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam hadits tentang hal-hal yang disukai dari kaum wanita.

Kecantikan itu bersifat relatif. Setiap orang mempunyai gambaran tersendiri tentang kecantikan ini sesuai dengan selera dan keinginannya. Sebagian orang ada yang melihat bahwa kecantikan itu terletak pada wanita yang pendek, sementara sebagian yang lain memandang ada pada wanita yang tinggi.

Sedangkan sebagian lainnya memandang kecantikan terletak pada warna kulit, baik coklat, putih, kuning dan sebagainya. Sebagian lain memandang bahwa kecantikan itu terletak pada keindahan suara dan kelembutan ucapannya.
Demikianlah, yang jelas disunahkan bagi setiap orang untuk menikahi wanita yang ia anggap cantik sehingga ia tidak tertarik dan tergoda pada wanita lain, sehingga tercapailah tujuan pernikahan, yaitu kesucian dan kehormatan bagi tiap-tiap pasangan.

--------
Sumber: Fikih Keluarga, Syaikh Hasan Ayyub, Pustaka Al-kautsar


Doa seorang isteri untuk SUAMINYA░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░▄██▄██▄░░▄██▄██▄░░░
░░░▀██▄██▀░░▀██▄██▀░░░
░░░░░▀█▀░░░░░░▀█▀░░░░░
░░░▄░░░░░░░░░░░░░░▄░░░
░░░░▀▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▀░░░░

█░░░░█████░███░███░███
█░░░░█▓▓▓█░█▓▓█▓▓█░█░░
█░░░░█▓▓▓█░░█▓▓▓█░░██░
█░░░░█▓▓▓█░░░█▓█░░░█░░
████░█████░░░░█░░░░███


Bismillahiirrohmanirohim..​....

"Ad-dunya mata’ , khoirul mata’ al mar’atus sholikhah"

Dunia adalah perhiasan, perhiasan dunia yang baik adalah Wanita sholihah

ketika seorang wanita telah menikah biduk rumahtangga terjalin indah... isteri adalah makmum bagi seorang suami apapun yang suami katakan adalah sebuah titah yang harus dilaksanakan selama itu tak keluar dari syari'at. suami merupakan salah satu kunci surga bagi seorang isteri berbakti kepada suami adlah sebuah kewajiban.

Hadits Riwayat Ath Thabrani, artinya: jika seorang wanita mengerjakan shalat 5 waktu, berpuasa satu bulan penuh (Ramadhan), dan mentaati suaminya, maka hendaklah ia memasuki dari pintu surga manapun yang dia kehendaki.

Bahwa istri yang hebat dan bijak itu hanya ada pada istri yang sholihah. Dia lah yang qanaah, yang sanggup hidup dalam keadaan apapun yang diberikan suaminya kepadanya. Dia akan merasa cukup atas apa yang ada. Dan akan bersyukur atas kehidupan yang menyenangkan seperti dia akan bersabar atas kehidupan yang menyusahkan.n selalu melantunkan do'a tulus tuk suami tercinta kala senang n duka.

HR Tirmidzi : “ Tiada satupun yang lebih mulia bagi Allah melainkan do’a”.


Do’a adalah senjata, do’a adalah bukti begitu kecilnya kita sebagai hamba. Tidak pantas kita menyombongkan diri karena hanya kepada Allah sajalah kita memohon pertolongan dan perlindungan. Apalagi do’a seorang istri kepada suami, seperti kisah Nabi Ayub as. Ia diuji dengan bencana yang menimpa fisiknya. Tubuhnya tidak menyisakan satu lobang jarumpun yang sehat. Tidak ada sesuatupun di dunia ini yang dapat menolongnya, selain istrinya yang tetap memelihara cintanya karena Allah. Istrinya selalu melayaninya dan selalu mendo’akan sang suami untuk kesembuhannya, maka Allah mengabulkan do’anya, memper kenankan permohonannya. Lalu Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk bangkit dan menjejakkan kakinya ke tanah dan Allah mengeluarkan mata air dari dalam tanah dan menyuruhnya mandi dengan air itu. Lalu, Allah menghilangkan seluruh penyakit yang ada di tubuhnya.

Itulah buah dari do’a istri yang sholehah. “ Do’a Perempuan lebih makbul daripada lelaki karena sifat penyayang yang lebih kuat daripada lelaki, ketika ditanya kepada Rasulullah akan hal tersebut, jawab Baginda, “ Ibu lebih penyayang dari pada Bapa, “ dan do’a orang yang penyayang tidak akan sia-sia”.


Satu Kunci Surga (doa seorang istri untuk kebaikan suaminya)


==========================​==

Bismillahirrahmanirrahim…


Yang Maha Indah,
Tiap sosok selalu menyimpan rahasia
Termasuk Engkau
Sang Maha Suci yag telah mempertemukan kami
dalam sebuah ikatan suci


Lama, aku menyadari
Bahwa ada seseorang yang berjalan menjajariku
Seseorang yang memberikan hidupnya untuk meilndungiku
karena mencintaiMu
Seseorang yang mengecup hatiku
ketika aku kalut
dan seseorang yang tetap berkata,” Aku mencintaimu”
Bahkan ketika aku tiada di sisinya


Yang Maha Pengabul Harap,
Terimalah jutaan doaku padanya
Balaslah ia dengan luruhan cintaMu
Atas semua kebaikannya
juga amarahnya


Yang Maha Sandaran Hati,
Sampaikanlah terimakasihku padanya
Karena telah bersedia menjadi satu
Dari sekian banyak kunci surga
Yang kau pilihkan untukku


Segala puja dan puji kucurahkan padaMu
Kumohon sampaikan salamku untuk Baginda Rasulullah
Semoga Engkau melimpahkan cinta atasNya
Sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang ada di dalam hatiku

Karenanya, kabulkanlah doaku Amin ya Rabbal Alamin…

::.. Tulisan ini ana persembahkan tuk ukhty fillah yg sekrang sedang jauh dari keluarga n suami tercintannya semoga mereka bisa secepatnya berkumpul dengan keluarga n bisa bersama-sama mengarungi indahnya biduk rumah tangga n meniti jalan menuju surga bersama.... aamiin allohuma aamiin ..::

" Apakah kalian mau saya beritahu tentang simpanan seseorang yang paling berharga? Yaitu wanita sholihah yang suaminya menjadi bahagia bila memandangnya, bila diperintah segera dipenuhi, dan bila suaminya tidak ada dia menjaga kehormatannya." (Hadits Riwayat Ahmad)


~ SENANDUNG KASIH DI LANGIT ~________*__$$$$___$$$$ 
______*__$$____$_$____$$ 
_____*__$_______$_______$ 
_____*__$_______________$ 
______*__$______________$ 
_______*__$_____♥_____$ 
_________*___$____.__$ 
___________*___$___$ 
______________*__$ 
__§§§§§___§§§§§___ * 
_§§§§§§§_§§§§§§§__ _* 
_§§§§§§§§§§§§§§§__ __* 
__§§§§§§§§§§§§§___ __* 
___§§§§§§§§§§_____ _* 
______§§§§§_______ * 
________§§____*__* 
____________*__€€€€___€€€€​ 
__________*__€€____€_€____​€€
_________*__€_______€_____​__€
_________*__€_____________​__€
__________*__€____________​_€
___________*__€_____♥_____​€
_____________*__€_______€
______________*___€___€
_______________*____€
________________ *
__________________*
___________________*Aku Mencintaimu kerana Allah..
"..aku mencintaimu kerana semangat perjuangan agama yang ada padamu..jika hilang semangat perjuangan agama padamu, maka hilanglah cintaku padamu.."
Aku mencintamu kerana Allah..
Adakah namamu yang tertulis di Luf Mahfuz sna..
Ya Allah tabahkan hatiku menghadapi ujin dan cabaran yang mendatang...

Sedang aku terfikir..
adakah hebatnya cintamu bila ku berikan hati ini..
Adakah engkau bisa memberikan cinta yang hebat seperti cintaNya?
Apa kelebihanmu jika aku ingin jatuh cinta kepadamu..
Apakah engkau bisa membahagikanku seperti mna DIA membahagiakanku dengan cintanya yang sentiasa mewangi?
 Adakah cukup bagimu memberiku bahagia dengan jalan yang tidak diredhaiNya?
Ya Allah janganlah engkau pesongkan hatiku untuk mencintai yang lain selainMu..
Hanya cintaMu yang ku damba..

Bukanlah aku membenci cinta antara kita..
tetapi aku ada matlamat lebih utama dalam menggapai cinta..
mencari cinta yang tidak ada bandingnya..
Bukanlah aku tidak ingin mencintaimu..
Bukanlah aku tidak ingin cinta darimu..
tetapi aku ingin merasai nikmat cinta hakiki..
sebelum cintaku dijaja..
Aku ingin menjadi wanita yang bahagia..
sebelum aku merasa cinta suci dari engkau di dunia..


Tidaklah aku mahu engkau kecewa..
melihat aku sudah berpunya..
Dipunya oleh Sang Pencipta..
Yang Maha Hebat cintaNYa..

Tidaklah aku mendamba engkau mencintaiku..
seperti mana cinta Muhammad kepada Khadijah..
Cinta Yusuf dan Zulaikha..
Bukan jugak cinta Shah Jehan dan Mumtaz
Di agungkan dengan Taj Mahalnya..
Tetapi aku mendamba cintamu tulus
dari hati yang inginkan redha illahi..

 

YA!! Aku mencintaimu kerana Allah
Kerana cinta itu tulus dari hati yang suci
mendamba yang hakiki..
Ku mengharap engkau mengerti..
Kerana diri ini sudah di miliki..

Tetapi jika engkau meredhai..
aku pasti menjadi milikmu nanti..
hingga jannah kekal mewangi..
Disirami cinta yang hakiki..