Pages

Jan 24, 2011

In every moment...
COURAGE is there for you to choose.
In every moment...
COURAGE is the choice that will fulfill the best of who you are


http://www.emocutez.com huhuhuhu........

Ujian Tuhan...

Rasulullah S.A.W pernah bersabda, "apabila seseorang mukmin diuji oleh Allah dengan sesuatu bencana pada tubuhnya, Allah Taala berfirman kepada Malaikat penulisa amalnya, 'Tuliskan juga untuknya amal-amal salih yang biasa dia lakukan.' Kemudian jika Tuhan hilangkan bencana yang menimpanya itu, Tuhan jadikan dia hidup berkeadaan baru - bersih suci dari dosanya; dan juka Tuhan mengambil nyawanya, diberikannya keampunan serta dikurniakan rahmat kepadanya."(Foto dri Ahmad Nizam Awang     ........... )


No comments:

Post a Comment