Pages

Jan 27, 2011


(Foto dri Ahmad Nizam Awang ......)

HARGAILAH WAKTU.....
Ambillah waktu untuk berfikir, itu adalah sumber kekuatan.


Ambillah waktu untuk bermain, itu adalah rahsia dari masa muda yang abadi.


Ambillah waktu untuk berdoa, itu adalah sumber ketenangan.


Ambillah waktu untuk belajar, itu adalah sumber kebijaksanaan.


Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, itu adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan.


Ambillah waktu untuk bersahabat, itu adalah jalan menuju kebahagiaan.


Ambillah waktu untuk tertawa, itu adalah musik yang menggetarkan hati.


Ambillah waktu untuk memberi, itu adalah membuat hidup terasa bererti.

Ambillah waktu untuk bekerja, itu adalah nilai keberhasilan.

Ambillah waktu untuk beramal, itu adalah kunci menuju syurga.
**Hidup memerlukan pengorbananan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan.
Ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan.

No comments:

Post a Comment