Pages

Nov 13, 2011

Pengetahuan


apakah bayi yg keguguran perlu disolatkan? jawapan, "Sekiranya umur kandungan itu umur kurang 4 bulan ketika itu tidak perlu disolatkan jenazahnya, tetapi, jika umur 4 bulan ke atas, wajib disolatkan.". hal ini dirujuk satu hadis bukhari dan muslim yg mana Nabi SAW ada menyatakan dalam menentukan umur 4 bulan tersebut.. Wallahu 'Alam


No comments:

Post a Comment