Pages

Sep 6, 2011

Doa dan Zikir Cinta


DOA DAN ZIKIR CINTA ~


~ SUPAYA MAMPU MENIKAH~

"Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, Jika mereka miskin , Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunianya) lagi maha mengetahui " (QS An-Nuur : 32)

Disamping miskin harta , ada pula jenis-jenis "miskin" lainnya yang menjadikan sebagian diantara kita belum mampu menikah . Diantaranya "Miskin hati" ( misal : sulit mencintai) ,
"Miskin Jiwa" ( Misal : takut berumah tangga) dan "Miskin akal " (misal kurang mampu mengatasi kebelum mampuan untuk menikah).
Namun apapun jenis kemiskinan kita , Karunia Allah akan menjadikan kita mampu menikah. Sebab Allah itu maha luas karunia-Nya.

Oleh karena itu , kalau anda menghendaki karunia Allah tsb, sehingga mampu menikah, silahkan ucapkan zikir :
Wallaahu Wasii'un 'alim"
(Dan Allah Maha luas karunianya) lagi Maha mengetahui ( Qs An-nuur : 32)


♥♫♥♫♥♫♥♥♫♥♫♥♫♥♥♫♥♫
~SUPAYA MEMPEROLEH JODOH~

"Dan Allah menjadikan bagi kamu jodoh-jodoh dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu jodoh-jodoh kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik (Qs An-Nahl : 72) dan yang berhubungan (QS As-Syuura: 11)

Jelaslah Allah telah menyediakan jodoh bagi kita. Untuk memperoleh jodoh bisa kita ucapkan zikir :

"Wallaahu Ja'ala lakum min anfusikum Azwaaja"
(Dan Allah menjadikan bagi kamu jodoh-jodoh dari jenis kamu sendiri (QS An-Nahl : 72)

"Wa Huwas sami'ul bashir "
(Dan Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Melihat) (QS Asy-syuura : 11)


♥♫♥♫♥♫♥♥♫♥♫♥♫♥♥♫♥♫
~SUPAYA DIPILIHKAN ALLAH JODOH TERBAIK~

Allah telah memberi jodoh bagi kita masing-masing tapi seringkali bingung mau milih yang mana, maka Menurut sebuah hadist yang diriwatkan Bukhari, Ahmad dll, dari Jabir bin Abdullah ra, Rasulullah menuntun kita dengan Doa' sebagai berikut :

" Allaahumma Inni Astakhiiruka biilmika , Waastaqdiruka biqudratika "
(Ya Allah sesungguhnya aku memohon pilihan (yang terbaik) kepada Engkau dengan ilmu (yang ada pada)-Mu dan aku memohon kekuasaan-Mu ( untuk menyelesaikan urusanku) dengan kodrat-Mu)

Wa as-aluka min fadhlikal 'azhiimi , fa innaka taqdiru wa laa aqdiru , wa ta'lamu wa laa a'lamu , wa anta 'allaamul ghuyuub
(Dan aku memohon kepada-Mu sebagian karunia-Mu yang agung , karena sesungguhnya Engkau Maha kuasa sedangkan aku tidak berkuasa , dan Engkau Maha Tahu sedangkan aku tidak tahu, dan Engkau maha Mengetahui perkara yang gaib )

"Allaahumma ,in kunta ta'lamu anna hadzal amra khayrul lii fii diinii wa ma'aasyii wa aaqibati amrii , faqdurhu lii , wa yassirhu lii , tsumma baarik lii fiih".
(Ya Allah , sekiranya Engkau tahu bahwa urusan ini lebih baik untuk diriku , agamaku, dan kehidupanku, serta (lebih baik pula) akibatnya ( didunia dan diakhirat) , maka takdirkanlah dan mudahkanlah urusan ini bagiku, kemudian berkahilah aku dalam urusan ini .)

"Wa in Kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul lii fii diinii wa ma 'aasyii wa 'aaqibati amri, fashrifhu 'annii, washrifnii 'anhu , waqdur liyal khayra haytsu kaana , tsumma radhdhinii bih"
( Dan sekiranya Engkau tahu bahwa urusan ini lebih buruk untuk diriku, agamaku, dan kehidupanku, serta (lebih buruk pula ) akibatnya ( didunia dan akhirat), maka jauhkanlah urusan ini dariku , dan jauhkanlah aku dari urusan ini, dan takdirkanlah kebaikan untukku dimanapun. kemudian jadikanlah aku ridha menerimanya).


♥♫♥♫♥♫♥♥♫♥♫♥♫♥♥♫♥♫
1.~ DOA MENDAPATKAN JODOH ~

"Rabbana hablana min azwaajina, wa dzurriyyatina qurrata a'yuniw, waj'alna lil muttaqiena imaamaa."
Artinya:
"Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami jodoh [2] kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang2 yang bertakwa." (QS 25:74)


♥♫♥♫♥♫♥♥♫♥♫♥♫♥♥♫♥♫
2.~ DOA AGAR DIMUDAHKAN MENDAPATKAN JODOH ~

“ROBBI LAA TADZARNI FARDAN WA ANTA KHOIRUL WAARITSIN”.
Artinya:
“Ya Allah janganlah engkau tinggalkan aku seorang diri dan engkau sebaik2nya dzat yang mewarisi”.


♥♫♥♫♥♫♥♥♫♥♫♥♫♥♥♫♥♫
3.~ DOA BAGI LAKI-LAKI YANG BERHARAP JODOH~

“ROBBI HABLII MILLADUNKA ZAUJATAN THOYYIBAH AKHTUBUHA WA ATAZAWWAJ BIHA WATAKUNA SHOOHIBATAN LII FIDDIINI WADDUNYAA WAL AAKHIROH”.
Artinya:
“Ya Robb, berikanlah kepadaku istri yang terbaik dari sisi-Mu, istri yang aku lamar dan nikahi dan istri yang menjadi sahabatku dalam urusan agama, urusan dunia dan akhirat”.


♥♫♥♫♥♫♥♥♫♥♫♥♫♥♥♫♥♫
4. ~ DOA BAGI WANITA YANG BERHARAP JODOH~

“ROBBI HABLII MILLADUNKA ZAUJAN THOYYIBAN WAYAKUUNA SHOOHIBAN LII FIDDIINI WADDUNYAA WAL AAKHIROH”.
Artinya:
“Ya Robb, berikanlah kepadaku suami yang terbaik dari sisi-Mu, suami yang juga menjadi sahabatku dalam urusan agama, urusan dunia & akhirat”.

5. ALLAAHUMMAFTAHLII HIKMATAKA WANSYUR ‘ALAYYA MIN KHOZAA INI ROHMATIKA YAA ARHAMAR-ROOHIMIIN”.
Artinya:
“Ya Allah bukakanlah bagiku hikmah-Mu dan limpahkanlah padaku keberkahan-Mu, wahai Yang Maha Pengasih dan Penyayang”.

6. "ROBBI INNII LIMAA ANZALTA ILAYYA MIN KHOIRIN FAQIIR".
Artinya:
Ya Robb, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku”. (Q.S. 28 : 24)

7. “HASBUNALLOOH WANI’MAL WAKIIL NI’MAL MAULA WANI’MAN NASHIIR”.
Artinya:
"Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung, Dia adalah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong". (Q.S. 3 : 173 & 8 : 40).

8. “ROBBANAA HABLANAA MIN AZWAAJINAA WADZURRIYYAATINAA QURROTA A’YUN WAJ ‘ALNAA LIL MUTTAQIINA IMAAMAA”.
Artinya:
“Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri2 kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami) dan jadikanlah kami imam bagi orang2 yang bertakwa”. (Q.S. 25 : 74)


( Sumber saduran bebas dari : M. Shodiq Mustika , penulis buku best seller “Istikharah Cinta” ; dan "Doa-doa pilihan")

No comments:

Post a Comment