Pages

Apr 27, 2011

。✿*゚゚・✿.。.:* Ilmu Itu..。✿*゚゚・✿.。.:* .

Ilmu Itu...
Sesungguhnya mati jasad kerana roh,
mati roh kerana tiada ilmu.
Mati ilmu kerana tiada amal,
mati amal kerana tiada istiqamah.
...Menuntut ilmu adalah taqwa...
menyampaikan ilmu adalah ibadah...
mengulang ilmu adalah zikir...
mencari ilmu adalah jihad...


"Thalabul ilmi faridhatun 'ala kulli muslimin" , mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim...baik pria maupun wanita , kedua mahkluk Allah inti tidak dibedakan dalam hak utk mendapatkan ilmu pengetahuan, Hadist shahih diriwayatkan oleh 4 sahabat, yaitu Anas Ibn malik, Ibn Abbas, Ibn Umar dan Ali ibn Abi Thalib

No comments:

Post a Comment